99802-MC 捨棄式圓刃銑刀頭 

R型銑刀桿-圓刃銑刀頭

Part No.TypeØDØdHNo. of
teeth
Insert type
99802-MC22-50R4 MC22-50R4 50 22 51 4 R9MT0803
R9MT0803F
99802-MC25-63R4 MC25-63R4 63 25.4 51 5
99802-MC25-80R4 MC25-80R4 80 25.4 51 5
99802-MC31-100R4 MC31-100R4 100 31.75 61 6

切削資料 (Ø16~Ø25mm)

工件材質加工狀況刀片材種Vc
(m/min)
fz
(mm/tooth)
Cutting Depth
Ap(mm)
  中碳鋼 一般切削 NC2032 200 (150~250) 0.5 (0.3~0.8) 0.7 (0.4~1.0)
斷續切削 NC2032 150 (120~180) 0.4 (0.3~0.5) 0.5 (0.4~0.6)
  合金鋼 一般切削 NC2032 150 (120~180) 0.5 (0.3~0.6) 0.5 (0.4~0.6)
斷續切削 NC2032 120 (100~150) 0.3 (0.2~0.4) 0.4 (0.3~0.6)
  不鏽鋼 SUS 一般切削 NC40 120 (100~140) 0.4 (0.3~0.5) 0.4 (0.3~0.6)
  硬化鋼 HRC52° 一般切削 NC2032 80 (60~120) 0.3 (0.2~0.4) 0.3 (0.3~0.4)
  鑄鐵 一般切削 NC2032 150 (120~180) 0.5 (0.3~0.8) 0.5 (0.4~0.6)

捨棄式刀片R9MT

R型刀片-捨棄式刀片

  • 特殊刀片角度設計
  • 超微粒刀片
  • 特殊角度設計,適合3D糢具精修
  • R型刀片可作插銑加工

R9MT0803

  • NC40: •超微粒刀片,K20F底材,TiN鍍層 •正角刀片設計,泛用材質

R9MT0803F

    • NC2032: •超微粒刀片,K20F底材,AlTiN鍍層 •高正角刀片設計 •適合鋼鐵Part No.鍍層材質 尺寸螺絲板手
LS
R9MT0803-NC40 TiN K20F 8 3.17 NS-30072
2.0Nm
NK-T9
R9MT0803F-NC2032 AlTiN K20F 8 3.17