A型銑刀桿

  • 直柄型
Part No.Typeα°

Hole dia.
(min.)

ØD

L

L1Ød
h6
No. of
teeth
Insert type
99802-BC10-10A06 BC10-10A06-100 5.0 13 10 100 40 10 2 A9FT060205H
A9GT060205H
A9GT060210H
A9MT060205
99802-BC12-10A06 BC12-10A06-80 5.0 13 10 80 20 12 2
99802-BC12-11A06 BC12-11A06-80 4.5 15 11 80 22 12 2
99802-BC12-12A06 BC12-12A06-80 4.0 17 12 80 24 12 2
99802-BC16-13A06 BC16-13A06-100 3.5 19 13 100 26 16 2
99802-BC16-14A06 BC16-14A06-100 3.0 21 14 100 28 16 2
99802-BC16-15A06 BC16-15A06-100 2.5 23 15 100 30 16 3
99802-BC16-16A06 BC16-16A06-100 2.0 25 16 100 32 16 3
99802-BC16-16A10 BC16-16A10-100 2.5 20 16 100 32 16 2 A9MT1035
A9FT103505H
99802-BC20-20A10 BC20-20A10-120 2.0 28 20 120 40 20 3
99802-BC25-25A10 BC25-25A10-150 1.3 38 25 150 50 25 3

捨棄式刀片A9MT-A9GT-A9FT

捨棄式刀片-A9MT

  • 高強度設計,銑削安定
  • 高正角切削,高移除率
  • NC2032: •K20F底材,AlTiN鍍層 •適合鋼鐵
  • NC5072: •P40底材,TiAlN鍍層 •適合鋼鐵

捨棄式刀片-A9GT

  • 銳利的高正角切削,適合精修
  • NC2033: •K20F底材,TiAlN鍍層 •表面加工優異 •適合鋼鐵

捨棄式刀片-A9FT

  • 高正角切削,適合非鐵金屬加工
  • NC9031: •K20F底材,TIN鍍層•適合鋁合金,銅合金,非鐵金屬Part No.鍍層材質 尺寸螺絲板手
LWSReAp
A9MT060205-NC5072 TiAlN P40 6.5 4 2.45 0.5 5 NS-18037
0.6Nm
NK-T6
A9GT060205H-NC2033 TiAlN K20F 6.5 4 2.45 0.5 5
A9GT060210H-NC2033 TiAlN K20F 6.5 4 2.45 1.0 5
A9FT060205H-NC9031 TiN K20F 6.5 4 2.45 0.5 5
A9MT1035-NC2032 TiAlN K20F 10 6.6 3.5 0.4 9 NS-25060
0.9Nm
NK-T7
A9FT103505H-NC9031 TiN K20F 10 6.6 3.5 0.5 9